Augustus

De Hof - Hilversum

Locatie:
Stadstuin “de Hof”
Torenlaan 24a
1211 JB Hilversum

Aanvang:
19:30

Entree:
Vrijwillige bijdrage na afloop

Info:
www.toonkunsthilversum.nl

 

Woensdagavond 30 augustus 2023

Spirituals in stadspark de Hof

Spirituals in Stadstuin “De Hof” door Toonkunstkoor Hilversum verplaatst naar 30 augustus 2023

Toonkunstkoor Hilversum brengt woensdag 30 augustus alsnog een programma met Spirituals in Stadstuin De Hof. Dit concert stond gepland voor 5 juli jongstleden, maar kon toen door de storm Poly niet doorgaan.
Het koor streeft er elk jaar naar dit gratis concert een bijzondere invulling te geven. Dit jaar is er gekozen voor “Spirituals”.
Spirituals zijn eigenlijk bevrijdings- of strijdliederen die zijn ontstaan tijdens het werk op de plantages in Noord-Amerika door zwarte mensen in slavernij. De liederen zijn van generatie op generatie overgedragen en gaan over de pijn, het lijden en de dood maar ook over hoop, geloof en de sterke wil om te overleven. Gelukkig zijn de teksten en de melodieën niet verloren gegaan maar vonden uiteindelijk hun weg naar koren, kerken, en concertzalen over de hele wereld. Deze verhalen vertegenwoordigen een geschiedenis die hopelijk nooit zal worden vergeten.
Omdat in Nederland op 1 juli Keti Koti (letterlijk gebroken ketenen) werd gevierd is dit concert tegelijkertijd een mooie manier om stil te staan bij deze herdenking van de afschaffing van de slavernij.
Het Toonkunstkoor staat onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius. De techniek is in handen van Daan Bookholt.

Het concert in de “Hof” begint om 19.30 uur. De Stadstuin de “Hof” heeft verschillende ingangen, o.a. aan de Oude Torenstraat en de Torenlaan.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.
Na afloop van het optreden kunt u zoals altijd nog genieten van een speciaal hapje en een drankje waarmee de avond wordt afgesloten.
Het verdient aanbeveling zelf een stoeltje of kleedje mee te nemen.